Mali Przyjaciele-przedszkole integracyjne

 1. Czy mogłabyś powiedzieć czym charakteryzują się przedszkola integracyjne?

Najkrócej mówiąc, przedszkole integracyjne to takie, do którego mogą uczęszczać wszystkie dzieci, także te z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – m.in. intelektualną, ruchową, z autyzmem, niewidome czy niesłyszące. Wiąże się to z odpowiednią organizacją takich placówek – zarówno pod względem architektury, wyposażenia, jak też kadry pedagogicznej i wsparcia specjalistycznego.

2. Czym różnią się grupy integracyjne od ogólnych?

Grupy integracyjne różnią się od ogólnodostępnych przede wszystkim liczebnością (są mniejsze) oraz tym, że pracuje w nich dodatkowy nauczyciel o odpowiednich kwalifikacjach. Są one zorganizowane tak, by każde dziecko – zarówno w pełni sprawne, jak i to z niepełnosprawnością – mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi predyspozycjami.

3. Czego dzieci pełnosprawne mogą się nauczyć w takich grupach?

Często wymieniając zalety grup integracyjnych podkreśla się to, że uczą one akceptacji inności, troski o słabszych, pomagają przełamać bariery mentalne. Tymczasem dzieci tych barier po prostu nie mają (o ile nie zaszczepili im ich dorośli). Ba, mogą tej „inności” nawet nie dostrzegać. Ania na wózku czy niewidomy Staś są dla nich takimi samymi dziećmi jak Jaś, który płacze za mamą czy piegowata Ada. Każde dziecko ma swoje mocne i słabe strony, każde ma coś co je wyróżnia. Spotykają się w przedszkolu, widują poza nim – zupełnie naturalnie. W grupie integracyjnej dzieci uczą się więc szacunku dla człowieka jako takiego, w naturalny sposób przyswajając sobie to, że jesteśmy różnorodni. Rozwijają zdolności społeczne, które w życiu odgrywają największą rolę. Wierzę też, że nastawione są bardziej na współpracę niż rywalizację.

4. Czy są jakieś minusy tego typu grup? Zauważyłam, że rodzice często obawiają się, że dzieci niepełnosprawne w grupie mogą przeszkadzać w zajęciach edukacyjnych, opóźnić grupę, bić inne dzieci… Czy faktycznie jest się czego obawiać?

Obawy wynikają zwykle z niewiedzy: boimy się tego, czego nie znamy. Dlatego tak ważna jest rzetelna, pełna informacja dla rodziców. Naprawdę trudno jest mi znaleźć jakiekolwiek minusy tego, że zdrowe dzieci chodzą do grupy integracyjnej (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością sprawa nie jest już tak oczywista; wszystko zależy od indywidualnej sytuacji). Dzieci realizują zwykły program; przebywają w mniejszej grupie, dzięki czemu łatwiej o indywidualne podejście; często korzystają z dodatkowych, ciekawych i rozwijających zajęć właśnie dlatego, że mają kolegów z niepełnosprawnością; są pod opieką doświadczonych, kompetentnych pedagogów – ja tu widzę same plusy!

Niepełnosprawność nie pociąga za sobą tendencji do przeszkadzania w zajęciach czy agresji, a przede wszystkim nie jest zaraźliwa. Warto pamiętać, że dzieci sprawiające kłopoty zdarzają się w każdej grupie, ale to właśnie w integracyjnej są najlepsze warunki do tego, by sobie z takimi trudnymi sytuacjami poradzić.

5. Co możesz powiedzieć na zakończenie rodzicom przedszkolaków, które idą wlaśnie do grup integracyjnych?

Rodzicom wszystkich przedszkolaków – debiutantów życzę spokoju i pozytywnego nastawienia, bo ich emocje udzielają się dzieciom. Maluchom zaś życzę samych radosnych chwil w przedszkolu 🙂

Similar Posts